Πλεονεκτήματα συσκευών Pagani

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Oι τωρινές συσκευές για την θεραπεία με κρουστικά κύματα που χρησιμοποιούνται στην φυσιοθεραπεία και στην ορθοπεδική για μη κλινήρης χρήση, χρησιμοποιούν μία κεφαλή που έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Τα κρουστικά κύματα που μεταδίδονται γενικά έχουν μέγιστο βάθος διείσδυσης περίπου 4,5 – 5,5cm για ενέργειες μεταξύ 0,02mj/mm² και 0,65mj/mm². Την κεφαλή την κρατά ο χρήστης. Η ενέργεια που φθάνει από το ηλεκτρο-πνευματικό σύστημα διαχωρίζεται, διοχετεύεται και κατευθύνεται στο εσωτερικό ενός ειδικού θαλάμου που ονομάζεται θάλαμος πολλαπλασιασμού κρουστικών κυμάτων. Η πίεση παράγεται στο εσωτερικό αυτού του τμήματος της κεφαλής που περιέχει ένα ειδικό υγρό. Το κύμα αυτό θα μεταδοθεί από μόνο του με έναν ελεγχόμενο τρόπο στην διάσταση, την εστίαση και την ένταση, έτσι που η ενέργεια που θα μεταδοθεί στους ιστούς να εστιαστεί στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Η διαδικασία αυτή θεραπευτικά είναι αποτελεσματική αλλά την ίδια στιγμή σχετικά ανώδυνη.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΝΤΕΝΤΑ ΤΗΣ ELETTRONICA PAGANI
Χάρη στην τεχνολογία CSTD (Controlled Shockwave Therapy Device)η ELETTRONICA PAGANI δημιούργησε μια σειρά συσκευών κατάλληλες για την θεραπεία ασθενειών των μυών και των τενόντων με την χρήση των κρουστικών κυμάτων. Συγκεκριμένα, οι νέες συσκευές για ελεγχόμενη και εστιασμένη εκπομπή επιτρέπουν:
- Έλεγχο της εστίασης
- Ομοιογενή εκπομπή κρουστικών κυμάτων

- Περιορισμένη ισχύς στους επιφανειακούς ιστούς για την αποφυγή έντονης αίσθησης του πόνου
- Υψηλή και μέση ενέργεια στους εν τω βάθει ιστούς
- Δεν απαιτείται καμία καταστολή ή αναισθησία
- Εκτελείται σε λίγα λεπτά
- Είναι αποτελεσματική σε πάνω από το 70% των περιστατικών που υποβάλλονται σε θεραπεία
 -Καλή προσαρμογή της έντασης
Ελάχιστος πόνος πάνω από το δέρμα
- Λίγες δευτερογενείς επιδράσεις
- Περισσότερες θεραπευτικές δυνατότητες
- Δεν χρειάζεται απεικονιστικό σύστημα
- Τα πλεονεκτήματα της επαρκούς και ευρέας εστίασης είναι ότι μπορεί να καλυφθεί μία περιοχή θεραπείας, η οποία να περιλαμβάνει όχι μόνο την ακριβή θέση της ασθένειας αλλά και την περιοχή γύρω από αυτήν, έτσι ώστε να ερεθίζονται οι βιολογικές δραστηριότητες περιμετρικά. Αυτές οι βιολογικές δραστηριότητες υφίστανται μέσω της νεοαγγειογένεσης και προκαλούν αναλγητική δράση, η οποία μαζί με την μηχανική δράση που ασκείται τοπικά μπορεί να εκτελέσει μία πολύ θετική δράση.
Τα κρουστικά κύματα που διανέμονται στον ασθενή έχουν από μεσαία έως υψηλή ενέργεια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάντα τέτοια ώστε να προκαλόυν ανεκτό πόνο και να μην χρειάζεται κανένα είδος καταπραϋντικού (κρυοθεραπεία κτλ). Επίσης δεν χρειάζεται απεικονιστικό σύστημα αφού οι ενέργειες που διανέμονται και η διάσταση της εστίασης δεν είναι τέτοια που να προκαλεί βλάβες στους ιστούς.

Με απλά λόγια: Υπάρχει ελάχιστος έως καθόλου πόνος, και πιο άμεσο αποτέλεσμα!