Αντενδείξεις

 

Σχετικές Αντενδείξεις

- Μολύνσεις
- Πρόβλημα πηκτικότητας αίματος
- Οστεοπόρωση
- Εφαρμογές επί σπονδυλικής στήλης

Απόλυτες Αντενδείξεις

- Εφαρμογές επί πνευμόνων
- Εγκυμοσύνη
- Καρκίνος
- Σηπτική μόλυνση
- Οίδημα στην περιοχή θεραπείας