Παθολογίες Φυσικοθεραπείας

Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν για την γνώση των θεραπειών με κρουστικά κύματα, μας δίνουν ένα μεγάλο εύρος ασθενειών, στις οποίες τα κρουστικά κύματα είναι αποτελεσματικά. Επιπλέον, διάφορες άλλες εφαρμογές βρίσκονται υπό μελέτη αυτόν τον καιρό και πιθανώς το πεδίο των εφαρμογών να διαπλατυνθεί σύντομα.

Ενδεικτικές Παθολογίες Φυσικοθεραπείας: