Τί είναι τα κρουστικά κύματα;

Τα κρουστικά κύματα είναι στην ουσία ακουστικά κύματα που διανέμονται μέσω του ανθρώπινου ιστού ακολουθώντας τον νόμο της ακουστικής εμπέδησης, δηλαδή της διαφορετικής ικανότητας του κάθε ιστού να αντανακλά το ακουστικό κύμα. Από το 1980 η θεραπεία της λιθοτριψίας με κρουστικά κύματα έχει γίνει ο οδηγός στο πεδίο των κρουστικών κυμάτων για ιατρικούς σκοπούς. Στη δεκαετία του ’90 είδαμε την αρχή των κλινικών εφαρμογών με την χρήση των κρουστικών κυμάτων σε μία νέα ενδιαφέρουσα θεραπεία που ονομάστηκε ESWT και σημαίνει Extra-corporeal ShockWave therapy. Η διαφορά στις ονομασίες «λιθοτριψία» και «θεραπεία» δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά επίσης ενδεικνύει μία διαφορετική χρήση των ιδιοτήτων των κρουστικών κυμάτων που πλέον δεν είναι μόνο η καταστροφή συγκριμμάτων όπως παλαιότερα, αλλά η επιδιορθωτική δράση σε ασθένειες των ιστών και ειδικά στον μυικό ιστό και στους τένοντες.

Τί είναι τα κρουστικά κύματα;

You May Also Like