Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία Shockwave;

Ο θεραπευτής, χρησιμοποίωντας την ειδική κεφαλή της συσκευής, επικεντρώνεται στο σημείο θεραπείας, όπου μεταδίδονται τα κρουστικά κύματα. Για καλύτερη μεταφορά της ενέργειας, χρησιμοποιείται τζελ σαν ενδιάμεσο μέσο.

Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία Shockwave;

You May Also Like