Πόσες θεραπείες είναι απαραίτητες και πόση είναι η διάρκειά τους;

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 8-10 λεπτά, ανάλογα την πάθηση και την κρίση του θεραπευτή. Σε γενικές γραμμές, είναι αναγκαίες 4-8 συνεδρίες, ανά 2 μέρες.

Πόσες θεραπείες είναι απαραίτητες και πόση είναι η διάρκειά τους;

You May Also Like